Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE

1.Beneficiari : Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj, potrivit legii, si care se angajeaza cu norma intreaga, conform prevederilor legale in vigoare, si, ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj, beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, reactualizata conform legii.

Drepturile se acorda numai daca persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana  unde se afla in evidenta, in termen de maximum 60 de zile de la data incetarii dreptului la indemnizatie de somaj ca urmare a angajarii, documentele prevazute de lege.             


2. Obligatiile beneficiarilor  :

- Beneficiarul acestor drepturi va depune lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde se afla in evidenta, dovada emisa de angajator ca a fost incadrat in munca

 

3. Sanctiuni

In cazul in care beneficiarul nu prezinta dovada in termenele prevazute de lege , plata drepturilor reprezentand completarea veniturilor salariale se suspenda pana la prezentarea, respectiv redepunerea acesteia.

               

Atentie !  Nu beneficiaza de aceste drepturi :

- persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din lege [ incadrare in munca, conform legii, pe perioada determinata de cel mult 12 luni], iar ulterior, ca urmare a modificarii prin act aditional a duratei pentru care au fost incadrate in munca, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj potrivit art. 44 lit. a) din lege [incadrare in munca, conform legii, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata mai mare de 12 luni].

- persoanele care solicita acordarea acestor drepturi dupa expirarea termenului prevazut de lege - maximum 60 de zile de la data incetarii dreptului la indemnizatie de somaj ca urmare a angajarii.

 

Acte necesare pentru acordarea drepturilor art.72:

 

1.Cerere - anexa 10 la norme, (descarca de aici -> doc.F-O08-01);

2.Declaratie pe propria raspundere a angajatorului,( descarca de aici -> doc.F-O08-14);

3.Actul in baza caruia au fost incadrate in munca (contract de munca sau act de numire , dupa caz-copie);

4. Adeverinta cu numarul contului in format  IBAN al beneficiarului

 

Pentru plata drepturilor se va depune lunar, pana in data de  15 a lunii - Instiintarea privind incadrarea in munca,  eliberata de angajator    (descarca de aici -> doc. F-O08-13);

date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/10/2018

RATA SOMAJULUI : 2.61%

NUMAR SOMERI : 3.857

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

- responsabil protectia datelor cu cararcter personal: DOD ADRIAN

protectiadatelor@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare