Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE

1.Beneficiari : Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani,care in termen de 60 de zile de la absolvire se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de insertie egala cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii.

2.Conditii:

          Dreptul sub forma de prima, prevazut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acorda absolventilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)     sunt absolventi ai institutiilor de invatamânt sau absolventi ai scolilor speciale, in vârsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioada mai mare de 12 luni in termen de 60 de zile de la data absolvirii ulterior inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;

 Prima de insertie stabilita in cuantumul prevazut la alin. (1) se acorda in doua transe, astfel:

  a) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajarii;

  b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

 Nu beneficiaza de prima:

  - absolventii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de munca sau de serviciu si absolventii care au raporturi de munca sau de serviciu in perioada cuprinsa intre absolvirea studiilor si incadrarea in munca;

  -  absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani, cu exceptia situatiei in care, pentru persoanele respective, acesti angajatori au beneficiat de stimulent financiar in conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare;

  - absolventii institutiilor de invatamânt fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.

  -   absolventii care in perioada cuprinsa intre data absolvirii si data solicitarii dreptului  au fost admisi in unul dintre nivelurile de invatamânt, conform prevederilor legale.

  Persoanele care beneficiaza de prima de insertie prevazuta la alin. (1) au dreptul la mentinerea primei acordate si in situatia in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator, in conditiile in care incadrarea in munca la cel de-al doilea angajator se realizeaza in aceleasi conditii, respectiv cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni.

 

Drepturile se acorda numai daca persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana  unde se afla in evidenta, in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii, documentele prevazute de lege.

                 

                       2. Obligatiile beneficiarilor  :

- Beneficiarii acestor drepturi vor depune trimestrial, pana la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, dovezile emise de angajator ca sunt incadrati.

 

3.Sanctiuni:

  In situatia in care se constata ca raportul de munca sau de serviciu al absolventului care a beneficiat de prima prevazuta la art. 73^1 alin. (1) din lege a incetat intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul unuia dintre motivele prevazute la art. 76 din lege, si nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 73^1 alin. (4) din lege [Persoanele care beneficiaza de prima de insertie au dreptul la mentinerea primei acordate si in situatia in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator, in conditiile in care incadrarea in munca la cel deal doilea angajator se realizeaza in aceleasi conditii, respectiv cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni] ,pentru mentinerea primei acordate, dreptul la aceasta prima inceteaza !             

           

                  

Acte necesare pentru acordarea drepturilor art.73^1,alin.1):

 

1.Cerere - anexa 23 la norme, (descarca de aici -> doc.F-O08-05);

2.Declaratie pe propria raspundere a absolventului,( descarca de aici -> doc.F-O08-16);

3.Angajament, in 2 exemplare (descarca de aici -> doc.F-O08-08);

4.Actul in baza caruia au fost incadrate in munca (contract de munca sau act de numire , dupa caz-copie);

5.Actul de identitate al absolventului, in original si copie;

6.Actul de absolvire a institutiei de invatamant, in original si copie;

7.Declaratie angajator, ( descarca de aici -> doc.F-O08-15);

8. Adeverinta cu numarul contului in format  IBAN al beneficiarului

 

 

Pentru plata drepturilor se va depune trimestrial, pana in data de  15 a lunii pentru trimestrul anterior - Instiintarea privind incadrarea in munca,  eliberata de angajator    (descarca de aici -> doc. F-O08-17);


date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/10/2018

RATA SOMAJULUI : 2.61%

NUMAR SOMERI : 3.857

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

- responsabil protectia datelor cu cararcter personal: DOD ADRIAN

protectiadatelor@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare