Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE

1.Beneficiari : Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de incadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii.

2.Conditii:

          Dreptul sub forma de prima, prevazut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acorda absolventilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

    a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant sau absolventi ai scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene,in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta;

    b) nu se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;

    c) la data solicitarii dreptului nu  urmeaza o forma de invatamant;

    d) angajatorii nu au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;

    e) plata indemnizatiei de somaj nu a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) lege [incadrare in munca, conform legii, pe perioada determinata de cel mult 12 luni], iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a) [incadrare in munca, conform legii, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata mai mare de 12 luni].

    c) nu au avut raporturi de munca sau de serviciu in perioada cuprinsa intre absolvirea studiilor si incadrarea in munca;

    d) se incadreaza in munca in termen de 12 luni de la data absolvirii.

 

Drepturile se acorda numai daca persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana  unde se afla in evidenta, in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii, documentele prevazute de lege.

 

2. Obligatiile beneficiarilor  :

- Beneficiarii acestor drepturi vor depune trimestrial, pana la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, dovezile emise de angajator ca sunt incadrati.

 

3.Sanctiuni:

  In situatia in care se constata ca raportul de munca sau de serviciu al absolventului care a beneficiat de prima prevazuta la art. 73^1 alin. (1) din lege a incetat intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul unuia dintre motivele prevazute la art. 76 din lege, si nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 73^1 alin. (6) din lege [Persoanele care beneficiaza de prima de incadrare au dreptul la mentinerea primei acordate si in situatia in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator, in conditiile in care incadrarea in munca la cel deal doilea angajator se realizeaza in aceleasi conditii, respectiv cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni] ,pentru mentinerea primei acordate, dreptul la aceasta prima inceteaza !             

                  

Acte necesare pentru acordarea drepturilor art.73^1,alin.1):

 

1.Cerere - anexa 23 la norme, (descarca de aici -> doc.F-O08-05);

2.Declaratie pe propria raspundere a absolventului,( descarca de aici -> doc.F-O08-16);

3.Angajament, in 2 exemplare (descarca de aici -> doc.F-O08-08);

4.Actul in baza caruia au fost incadrate in munca (contract de munca sau act de numire , dupa caz-copie);

5.Actul de identitate al absolventului, in original si copie;

6.Actul de absolvire a institutiei de invatamant, in original si copie;

7.Declaratie angajator, ( descarca de aici -> doc.F-O08-15);

8. Adeverinta cu numarul contului in format  IBAN al beneficiarului

 

 

Pentru plata drepturilor se va depune trimestrial, pana in data de  15 a lunii pentru trimestrul anterior - Instiintarea privind incadrarea in munca,  eliberata de angajator    (descarca de aici -> doc. F-O08-17);


date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

CONTACT

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/01/2018

RATA SOMAJULUI : 3.23%

NUMAR SOMERI : 4.755

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare