Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE

1.Beneficiari :

Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, in conditiile prevazute de lege [in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioadă mai mare de 12 luni ] , beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.

   Drepturile  se acordă absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.

2.Conditii:

          Dreptul prevazut la art. 73^1 alin. (2) din lege, se acorda absolventilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant sau absolventi ai scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene,in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta;

b) li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj, potrivit legii;
c)
nu se incadreaza la angajatori cu care au fost în raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;

d) la data solicitarii dreptului nu  urmeaza o forma de invatamant;

e) angajatorii nu au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;
f) se încadrează în muncă potrivit art. 73^1 alin. (1) din lege [se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioadă mai mare de 12 luni];
g) le încetează plata indemnizaţiei de şomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege, ca urmare a încadrării în muncă [incadrare in munca, conform legii, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata mai mare de 12 luni];
h) îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării.
i) nu au avut raporturi de munca sau de serviciu in perioada cuprinsa intre absolvirea studiilor si incadrarea in munca;

j) se încadreaza in munca in termen de 12 luni de la data absolvirii.

 

Drepturile se acorda numai daca persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana  unde se afla in evidenta, in termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajarii, documentele prevazute de lege.

                 

                            

Acte necesare pentru acordarea drepturilor art.73^1,alin.2):

 

1.Cerere –anexa 24 la norme, (descarca de aici -> doc.F-O08-12);

2.Declaratie pe propria raspundere a absolventului,( descarca de aici -> doc.F-O08-18);

3.Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (contract de munca sau act de numire , dupa caz-copie);

4.Actul de identitate al absolventului, în original si copie;

5.Declaratie angajator, (descarca de aici -> doc.F-O08-19);

6. Adeverinta cu numarul contului in format  IBAN al beneficiarului


date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

CONTACT

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 28/02/2018

RATA SOMAJULUI : 3.25%

NUMAR SOMERI : 4.775

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare