Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE

1.Beneficiari :

Somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, beneficiaza de o prima de activare in valoare de 1000 lei, neimpozabila.

2.Conditii:

Prevederile art. 73^2 din lege se aplica in situatia in care somerii indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

-sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca de cel putin 30 de zile;

-nu beneficiaza de indemnizatie de somaj;

-se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioada mai mare de 3 luni;

-nu au mai avut raporturi de munca sau de serviciu cu angajatorii in ultimele 12 luni;

-nu au mai beneficiat de prima de activare în ultimele 12 luni.
-prima de activare nu se cumuleaza cu prima de incadrare si cu prima de instalare (art. 73^1 alin. (1), respectiv art. 75 din lege);
Drepturile se acorda numai daca persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana  unde se afla in evidenta, in termen de
 maximum 30 de zile de la data angajării , documentele prevazute de lege.

3.Obligatii:

    Pana la data de 15 a lunii urmatoare lunii in care expira perioada de 3 luni de la data incadrarii in munca, beneficiarii drepturilor sunt obligati sa prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene la care sunt inregistrati sau, dupa caz, la care le-a fost transferat dosarul, dovada emisa de angajator ca sunt incadrati-Instiintare privind incadrarea in munca, (doc.F-O08-23,ver.1);.

   

Acte necesare pentru acordarea drepturilor art.73^2:

1.Cerere –anexa 32 la norme, (descarca de aici -> doc.F-O08-20);

2.Angajament–anexa 33 la norme , (descarca de aici -> doc.F-O08-21);

3.Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (contract de munca sau act de numire , dupa caz-copie);

4.Declaratie angajator, (descarca de aici -> doc.F-O08-22);

5. Adeverinta cu numarul contului in format  IBAN al beneficiarului

6.Copie carte de identitate

7.Copie dispozitie repartitie si instiintare privind incadrarea in munca

8.Dosar sina


date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/10/2018

RATA SOMAJULUI : 2.61%

NUMAR SOMERI : 3.857

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

- responsabil protectia datelor cu cararcter personal: DOD ADRIAN

protectiadatelor@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare