Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE

1.Beneficiari :

Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, pot beneficia de o prima de incadrare, neimpozabila (denumita si prima de mobilitate).
Cuantumul primei de incadrare  se calculeaza la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile in care persoanele in cauza desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca.
Prima de incadrare se acorda pe o perioada de 12 luni.
Drepturile prevăzute la art. 74 din lege se acorda la cerere ,în termen de 30 de zile de la data încadrării în muncă.

 

2.Conditii:

Prima de mobilitate prevazute la art. 74 alin.1)  din lege,se acorda persoanelor care au domiciliul sau resedinta in zonele prevazute în Planul national de mobilitate ,indiferent daca localitatea unde se incadreaza in munca este situate sau nu in zonele prevazute in Planul national de mobilitate.

Pentru stabilirea distantei dintre localitatea de domiciliu sau resedinta si localitatea in care beneficiarul urmeaza sa isi desfasoare activitatea, ca urmare a incadrarii in munca, in vederea acordarii primei de mobilitate, se va utiliza distantta rutiera pe ruta cea mai scurta.
Prin sintagma localitate  se intelege municipiu, oras, sate resedinta de comuna, sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national .

 

Nu beneficiaza de prima de incadrare :

    a) persoanele care se incadreaza in munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni, iar ulterior incadrarii in munca, se schimba durata incadrarii in munca pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminata;

    b) persoanele care in perioada de 12 luni de la incadrarea in munca isi pierd statutul de angajat, de la data incetarii raportului de munca sau de serviciu, cu excepţia persoanelor aflate in situatia prevazuta la art. 75^1 alin. (5) din lege

{ persoanele care beneficiaza de primele de mobilitate au dreptul la mentinerea acestora si in cazul in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii.}.

    c) persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare sau de o prima de instalare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate;
    d) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
    e) persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
    f) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
    g) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.

3.Obligatii:

Pentru acordarea lunara a cuantumului primei de incadrare , beneficiarul primei va depune lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna expirată, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana unde se afla an evidenta sau a fost transferat dosarul o adeverinta eliberata de angajator care atesta numarul de zile in care persoana in cauza a desfasurat efectiv activitate la respectivul angajator, din numarul total de zile lucratoare din luna expirata (descarca de aici -> F-O08-26).  

 

Acte necesare pentru acordarea drepturilor art.74:

 

    1. Cerere -anexa  11 la norme,( descarca de aici -> doc.F-O08-04);

    2. Actul de identitate care sa ateste domiciliul persoanei respective in original si copie;

    3. Actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in copie, sau dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, pe suport hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;

    4. Angajament - anexa  13 la norme, (descarca de aici -> doc.F-O08-08);

    5. Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, (descarca de aici -> doc.F-O08-24);

    6. Declaratie angajat,( descarca de aici -> doc.F-O08-25);

    7. Date de contact angajator (descarca de aici -> Date de contact angajator);

    8.  Adeverinta cu numarul contului in format  IBAN al beneficiarului

Planul de mobilitate pentru beneficiaarii de art. 74 si art. 75

date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

CONTACT

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/01/2018

RATA SOMAJULUI : 3.23%

NUMAR SOMERI : 4.755

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare