Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE

1.Beneficiari :

              Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, pot beneficia de o prima de incadrare, neimpozabila (denumita si prima de mobilitate).
    Cuantumul primei de incadrare  se calculeaza la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile in care persoanele in cauza desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca.
   Prima de incadrare se acorda pe o perioada de 12 luni.
 
Drepturile prevăzute la art. 74 din lege se acorda la cerere ,în termen de 30 de zile de la data încadrării în muncă.

2.Conditii:

   Primele de mobilitate prevazute la art. 74 şi 75 din lege,se acorda persoanelor care au domiciliul sau resedinta ori isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in zonele prevazute în Planul national de mobilitate care se aproba si se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

    Pentru stabilirea distantei dintre localitatea de domiciliu sau resedinta si localitatea in care beneficiarul urmeaza sa isi desfasoare activitatea, ca urmare a incadrarii in munca, in vederea acordarii primei de mobilitate, se va utiliza distanta rutiera pe ruta cea mai scurta.
    Prin sintagma localitate  se intelege municipiu, oras, sate resedinta de comuna, sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national 


Nu beneficiaza de prima de incadrare :

  a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;

  b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

  c) persoanele care se încadrează la angajatori unde calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

  d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a); ( persoanele care se incadreaza in munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni, iar ulterior incadrarii in munca, se schimba durata incadrarii in munca pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminata);

  e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;

  f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.

  g) persoanele al/a căror soţ/soţie a beneficiat de prima de relocare prevăzută la art. 76^2 în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate.

  h) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, precum şi persoanele al căror soţ, a căror soţie, ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, în cazul primei de încadrare;

  i) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, precum şi persoanele al căror soţ, a căror soţie, ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă, în cazul primei de instalare;

  j) persoanele cărora angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale le asigură transportul sau le suportă cheltuielile aferente acestuia, în cazul primei de încadrare;

   k) persoanele cărora angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale le asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, în cazul primei de instalare.

    Persoanele care beneficiază de primele de mobilitate au dreptul la menţinerea acestora şi în cazul în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

3.Obligatii:

      Pentru acordarea lunara a cuantumului primei de incadrare , beneficiarul primei va depune lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna expirată, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana unde se afla in evidenta sau a fost transferat dosarul o adeverinta eliberata de angajator care atesta numarul de zile in care persoana in cauza a desfasurat efectiv activitate la respectivul angajator, din numarul total de zile lucratoare din luna expirata

(descarca de aici -> F-O08-26).  

 

Acte necesare pentru acordarea drepturilor art.74:

 

    1. Cerere -anexa  11 la norme,( descarca de aici -> doc.F-O08-04);

    2. Actul de identitate care sa ateste domiciliul persoanei respective in original si copie;

    3. Actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in copie, sau dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, pe suport hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;

    4. Angajament - anexa  13 la norme, (descarca de aici -> doc.F-O08-08);

    5. Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, (descarca de aici -> doc.F-O08-24);

    6. Declaratie angajat,( descarca de aici -> doc.F-O08-25);

    7. Date de contact angajator (descarca de aici -> Date de contact angajator);

    8.  Adeverinta cu numarul contului in format  IBAN al beneficiarului

Planul de mobilitate pentru beneficiaarii de art. 74 si art. 75

date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/10/2018

RATA SOMAJULUI : 2.61%

NUMAR SOMERI : 3.857

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

- responsabil protectia datelor cu cararcter personal: DOD ADRIAN

protectiadatelor@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare