Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE

1.Beneficiari : Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca , cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia pot beneficia de o prima de instalare, neimpozabila.

             Prima de instalare se acorda si persoanelor de cetatenie romana care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe o perioada de cel putin 36 luni
   Prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat, astfel:
    a) 12.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri si care se incadreaza in munca intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt,isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta;
    b) 15.500 lei pentru persoanele care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta, in situatia in care sunt insotite de membrii familiei, iar in cazul familiei monoparentale, in situatia in care sunt insotite de copilul sau copiii aflati in intretinere.

       Drepturile prevazute la art. 75 din lege se acorda la cerere ,in termen de 60 de zile de la data incadrarii in munca.

2.Conditii:

   Primele de mobilitate prevazute la art. 74 şi 75 din lege,se acorda persoanelor care au domiciliul sau resedinta ori isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in zonele prevazute in Planul national de mobilitate care se aproba si se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

    Pentru stabilirea distantei dintre localitatea de domiciliu sau resedinta si localitatea in care beneficiarul urmeaza sa isi desfasoare activitatea, ca urmare a incadrarii in munca, in vederea acordarii primei de mobilitate, se va utiliza distantta rutiera pe ruta cea mai scurta.
    Prin sintagma localitate  se intelege municipiu, oras, sate resedinta de comuna, sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national .

Nu beneficiaza de prima de instalare :

a) persoanele care se incadreaza in munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni, iar ulterior incadrarii in munca, se schimba durata incadrarii in munca pe perioada determinata de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminata;

b) persoanele care au avut stabilit domiciliul sau resedinta in localitatea de unde pleaca ca urmare a incadrarii in munca in alta localitate pentru o perioada mai mica de 36 de luni, calculata incepand cu data incadrarii in munca la primul angajator.
c) persoanele care in perioada de 12 luni de la incadrarea in munca isi pierd statutul de angajat, de la data incetarii raportului de munca sau de serviciu

{ persoanele care beneficiaza de primele de mobilitate au dreptul la mentinerea acestora si in cazul in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii.}.

d) persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare sau de o prima de instalare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate;
e) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
f) persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
 g) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
h) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.

i) persoanele al/a caror sot/sotie a beneficiat de prima de relocare prevazuta la art. 76^2 in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate.

j) persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in localitatea in care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate acesteia, precum şi persoanele al caror sot, a caror sotie, ai caror copii aflati in intretinere sau orice alta persoana care impreuna cu acestea constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare, dupa caz, detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in localitatea in care persoana işi schimba domiciliul sau işi stabileşte reşedinta sau in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca, in cazul primei de instalare;

k ) persoanele carora angajatorul sau autoritatile administratiei publice locale sau centrale le asigura locuinta de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, in cazul primei de instalare;

Persoanele de cetatenie româna care şi-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene şi Spatiul Economic European trebuie sa mai indeplineasca urmatoarele conditii:

a) lunile care constituie perioada de cel putin 36 de luni in care au exercitat dreptul la libera circulatie in unul sau mai multe state din spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European, anterior intoarcerii in Romania, sunt consecutive;
    b) sunt cetateni romani pe perioada in care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European;
    c) detin un document sau orice alt inscris emis de o autoritate publica a statului sau statelor din spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe perioada de cel putin 36 de luni, prin care se atesta ca au avut pe perioada respectiva domiciliul sau resedinta ori au exercitat dreptul de rezidenta legal pe teritoriul statului/statelor respectiv(e);
    d) domiciliul pe teritoriul Romaniei la care se intorc sau noul domiciliu ori resedinta care il/o stabilesc pe teritoriul Romaniei ca urmare a intoarcerii in Romania este in localitatea in care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate acesteia si localitatea respectiva se afla in zonele prevazute in Planul national de mobilitate ;
    e) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene in a carei raza teritoriala au domiciliul sau resedinta;
    f) se incadreaza in munca cu norma intreaga, pe o perioada de cel putin 12 luni;
    g) indeplinesc conditiile prevazute la art. 75^1 alin. (4) din lege.

3.Obligatii:

      Pentru acordarea primei de instalare , beneficiarul va depune trimestrial, pana la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, adeverinta emisa de angajator ca este incadrat in munca, (descarca de aici -> F-O08-29).  

 Acte necesare pentru acordarea drepturilor art.75:

 

1.Cerere -anexa nr. 12A,( descarca de aici -> doc. F-O08-07); sau anexa nr. 12B, (descarca de aici -> doc. F-O08-11),dupa caz;

2.Actul de identitate care sa ateste domiciliul persoanei respective si, dupa caz, al sotului, sotiei si copiilor aflati in intretinere;

3.Actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in copie, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;

4.Angajament -anexa nr. 13, (descarca de aici -> doc. F-O08-08);

5.Declaratie pe propria raspundere a angajatorului,( descarca de aici -> doc. F-O08-27);

6.Declaratie pe propria raspundere a angajatului,( descarca de aici -> doc. F-O08-28);

7.Certificatul de casatorie si, dupa caz certificatele de nastere ale copiilor sau documentele care atesta situatia juridica a copiilor fata de reprezentantul legal, dupa caz,  in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului;

8.Actele prevazute de lege in cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal, după caz,in copie certificată pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului.

9.Document sau orice alt inscris emis de o autoritate publica a statului sau statelor din spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European in care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor pe perioada de cel putin 36 de luni, prin care se atesta ca au avut, pe perioada respectiva, domiciliul sau resedinta ori au exercitat dreptul de rezidenta legal pe teritoriul statului/statelor respectiv(e),insotit de o traducere certificata in limba romana,pentru persoanele care provin din spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European ;

10.Date de contact angajator(descarca de aici -> Date de contact angajator);

11. Adeverinta cu numarul contului in format  IBAN al beneficiarului

Planul de mobilitate pentru beneficiaarii de art. 74 si art. 75

date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/10/2018

RATA SOMAJULUI : 2.61%

NUMAR SOMERI : 3.857

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

- responsabil protectia datelor cu cararcter personal: DOD ADRIAN

protectiadatelor@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare