Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE

1.Beneficiari: Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant

-Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap

   Prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.

   Data absolvirii studiilor este data de intai a lunii urmatoare celei inscrise in diploma sau, dupa caz, in certificatul de studii eliberat de catre institutia de invatamant de stat sau particular, autorizata ori acreditata in conditiile legii, daca in cuprinsul acestora nu se specifica, in mod expres, o anumita data de absolvire.


2.Subventia: Este o suma lunara egala cu 900 lei, acordata pe o perioada de 12 luni pentru fiecare absolvent incadrat.Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei intre angajator si agentie.Suma lunara se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate si se acorda si pe perioada concediului de odihna.Pentru perioadele in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.
        Absolventii pot fi incadrati in conditiile art. 80, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.


3.Obligatiile beneficiarilor de subventie:

Art.80 - \-angajatorii au obligatia sa depuna, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana:

Cerere lunara, in 2 ex. (descarca de aici -> Cerere lunara_F-O10-39.pdf); 

- un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 16 la norme (descarca de aici -> F-O10-03), insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata.

toate documentele lunare se depun in cate 2 exemplare.
-angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incheierii.

-incadrarea in munca pe perioada nedeterminata, potrivit art. 80 din lege, a absolventilor se va face numai pe posturi vacante.


4.Sanctiuni

     Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului prevazut la alin. (1), sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive:
    a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) şi e), art. 61 lit. d) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;
    b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.


Atentie !  Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care:


a)  au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant;

b)  in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca cu absolventii institutiilor de invatamant;

c) calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la alin. (1) si (2), precum si la art. 85 din lege, pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;

d) la data solicitarii acordarii masurii de stimulare a ocuparii fortei de munca se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

e) incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi de invatamant superior care nu au promovat examenul de licenta sau de diploma nu beneficiaza de subventia prevazuta la art. 80 din lege pentru incadrarea in munca a absolventilor respectivi


Acte necesare pentru acordarea subventiei art.80:


1.Cerere tip in 2 exemplare, (descarca de aici -> doc.F-O10-31

2.Conventie, conform modelului anexat, in 2 ex.(descarca de aici -> doc. F-O10-02);

3.Tabel nominal-anexa la conventie cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca, conform modelului anexat,in 2 ex.(descarca de aici -> doc. F-O10-02);

4.Actul de identitate al absolventului, in copie ;

5.Actul in baza caruia au fost incadrati in munca (contract de munca sau act de numire , dupa caz), in copie ;

6.Actul de absolvire a institutiei de invatamant, in copie ;

7.Declaratie pe propria raspundere a absolventului, (descarca de aici -> doc. F-O10-32);

8.Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, (descarca de aici -> doc. F-O10-33);

9.Certificat de incadrare in grad de handicap (in copie ), eliberat de organul competent, care sa dovedeasca handicapul in cazul incadrarii absolventilor cu handicap;

10.Instiintarea privind incadrarea in munca a somerului si dispozitia de repartizare (copie);

11.Dispozitia de incetare a platii indemnizatiei de somaj (in cazul absolventilor indemnizati-copie);

12.Adeverinta cont de subventii (5070) deschis la Trezorerie-pentru societati comerciale,respectiv cont bancar pentru alte forme de infiintare (copie)  ;

13.Imputernicire (descarca de aici -> doc. F-O10-34);

14.Date de contact angajator (descarca de aici -> Date de contact angajator);

15.Copie Statut firma;

16.Copie CUI;

17.Dosar cu sina-carton.


Documentele care se solicita in copie sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.


date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

CONTACT

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/01/2018

RATA SOMAJULUI : 3.23%

NUMAR SOMERI : 4.755

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare