Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE


1.Beneficiari:

- Angajatorii care, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1), mentin raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati in conditiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii.

     Ajutorul financiar poate fi acordat pe o perioada de cel mult 2 ani de la data indeplinirii obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) [mentin raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incheierii].

   Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj.

2.Conditii:

     Documentele privind acordarea ajutorului financiar se depun în termen de 60 de zile de la data expirării perioadei de unu sau 2 ani.

    Ajutorul financiar se vireaza, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii.

 

Atentie ! Nu beneficiaza de ajutorul financiar :

 

a) angajatorii care la data solicitarii ajutorului financiar inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale prevazute de lege;

b) angajatorii care nu mentin raporturile de munca sau de serviciu cu persoanele din randul absolventilor institutiilor de invatamant incadrati in conditiile art. 80 din lege, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, pe perioada cuprinsa intre data indeplinirii acestei obligatii si data de intai a lunii urmatoare indeplinirii obligatiei, precum si in continuare pentru perioada de unu, respectiv 2 ani pentru care solicita acordarea ajutorului financiar;

c) angajatorii care la data solicitarii ajutorului financiar se afla in situatie de insolventă,in procedura de executare silita,reorganizare judiciara,faliment, inchidere operatională,dizolvare,lichidare sau administrare speciala,care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora,ale caror activitati fac obiectul unui aranjament cu creditorii si cei care se afla in alte situatii similare reglementate de lege;

    d) angajatorii care nu indeplinesc conditiile legale pentru acordarea ajutorului financiar prevazut la art. 84^1 din lege.

  

Acte necesare pentru acordarea ajutorului financiar

 

 1.Cerere acordare ajutor financiar,in 2 exemplare (descarca de aici -> doc.F-O10-22)

2.Tabel nominal,in 2 exemplare (descarca de aici -> doc.F-O10-22)

3.Situatie privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii,in 2 exemplare (descarca de aici -> doc.F-O10-24)

4.Carnetul de munca, in copie, sau alte acte prevazute de lege care sa ateste mentinerea raporturilor de munca ori de serviciu pe perioada stabilita pentru a se putea acorda ajutorul financiar prevazut la art. 84^1 din lege;

5.Certificat de atestare fiscala, eliberat de institutia competenta, care sa ateste ca la data depunerii cererii angajatorul nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale prevazute de lege;

6.Statele de plata, in copie certificata de angajator, care sa prevada distinct drepturile salariale ale absolventilor incadrati in conditiile art. 80 din lege, ale caror raporturi de munca sau de serviciu sunt mentinute dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, pentru perioada de unu, respectiv 2 ani, precum si contributiile sociale datorate de angajator pentru absolventii respectivi si semnatura acestora.


date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/10/2018

RATA SOMAJULUI : 2.61%

NUMAR SOMERI : 3.857

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

- responsabil protectia datelor cu cararcter personal: DOD ADRIAN

protectiadatelor@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare