Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE

1. Beneficiari : Angajatorii care nu au obligatia legala de a angaja persoane cu handicap precum si cei care in raport cu numarul de angajati si-au indeplinit obligatia potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap si incadreaza in munca pe o perioada nedeterminata , persoane cu handicap inregistrate la agentiile fortei de munca.

Persoanele cu handicap sunt persoanele care isi dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.


2. Subventia : Este o suma lunara egala cu 2250 lei in luna pentru care se face plata,pentru fiecare persoana incadrata iar aceasta suma se acorda pe o perioada de 12 luni. Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei dintre angajator si agentie. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate. Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.


3. Obligatiile beneficiarilor de subventii;

- angajatorii au obligatia sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de

munca judetene , in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora

-angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata persoane cu handicap si incheie cu agentia judeteana conventia pentru subventionare au obligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incadrarii in munca ;

Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art.85 din lege,angajatorii depun, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma,urmatoarele documente:

cerere lunara, in 2 ex. (descarca de aici -> Cerere lunara_F-O10-39.pdf);

un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa lunara (descarca de aici ->  doc.F-O10-05), insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata.

toate documentele lunare se depun in cate 2 exemplare.


4. Sanctiuni:

 

 - Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute mai sus, anterior termenului de 18 luni sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din  urmatoarele motive:

    a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) şi e), art. 61 lit. d) si art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art.97 lit.b),art.98 alin.(1) lit.e),art.99 alin.(1) lit.b) si c) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

 Atentie !  Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorul care:             

- in ultimii 2 ani a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate sau care incadreaza aceste persoane pe locuri de munca devenite vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu prin acordul partilor, la initiativa angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana angajatului, ori dupa caz, prin eliberarea din functie, in ultimele 12 luni anterioare incadrarii in munca a acestor persoane

- angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitati pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;

- angajatorii care la data solicitării acordarii facilitatii se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

-angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice care sunt rude sau afini pana la gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si la alin. (1), (2) si (5) pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani

 

Acte necesare pentru acordarea subventiei pentru incadrarea

persoanelor cu handicap:


1.Cerere tip in 2 exemplare, (descarca de aici ->   doc.F-O10-31);

2.Conventie, conform modelului anexat, in 2 exemplare(descarca de aici ->   doc. F-O10-04);

3.Tabel nominal-anexa la conventie,in 2 ex.( descarca de aici ->   doc. F-O10-04);

4.Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, (descarca de aici ->   doc. F-O10-40);

5. Declaratie pe propria raspundere a angajatului, (descarca de aici ->   doc. F-O10-38);

6.Adeverinta cont de subventii (5070) deschis la Trezorerie-pentru societati comerciale,respectiv cont bancar pentru alte forme de infiintare (copie)  ;

7.Imputernicire (descarca de aici ->   doc. F-O10-34);

8.Instiintarea privind incadrarea in munca a somerului si dispozitia de repartizare (copie);

9.Dispozitia de incetare a platii indemnizatiei de somaj (in cazul somerilor indemnizati-copie);

10.Certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap (copie);

11.Actul de identitate (copie);

12.Actul in baza caruia au fost incadrate in munca (contract de munca sau act de numire, dupa caz-copie);

13.Date de contact angajator (descarca de aici ->  Date de contact angajator);

14.Copie Statut firma;

15.Copie CUI;

16.Dosar cu sina -carton

 

Documentele care se solicita in copie sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.


date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/10/2018

RATA SOMAJULUI : 2.61%

NUMAR SOMERI : 3.857

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

- responsabil protectia datelor cu cararcter personal: DOD ADRIAN

protectiadatelor@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare