Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE

1. Beneficiari : Angajatorii care incadreaza in munca someri care in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensie anticipata partiala.

2. Subventia : Este o suma lunara egala cu 2250 lei, acordata pentru fiecare persoana astfel incadrata. Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei dintre angajator si agentie, pana la indeplinirea conditiilor de pensionare . Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoana incadrata. Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda

3. Obligatiile beneficiarilor de subventii :

- angajatorii au obligatia sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene , in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora

Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art.85 din lege,angajatorii depun, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma,urmatoarele documente:

cerere lunara, in 2 ex. (descarca de aici -> Cerere lunara_F-O10-39.pdf);

un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa lunara (descarca de aici ->  doc.F-O10-05), insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata.

toate documentele lunare se depun in cate 2 exemplare.


Atentie !  Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorul care:

- in ultimii 2 ani a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate.

 angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţi pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

- angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

- angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinută de una sau mai multe persoane fizice care sunt rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si la alin. (1), (2) şi (5) pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani.

Calculul datelor la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului, care va avea în vedere condiţiile existente la data angajării şi îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate.

 

Acte necesare pentru acordarea subventiei pentru incadrarea somerilor care in termen de cel mult 5 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partial

 

1.Cerere tip in 2 exemplare, (descarca de aici ->  doc.F-O10-31);

2.Conventie, conform modelului anexat, in 2 exemplare(descarca de aici ->  doc. F-O10-04);

3.Tabel nominal-anexa la conventie,in 2 ex.( descarca de aici ->  doc. F-O10-04);

4.Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, (descarca de aici ->  doc. F-O10-35);

5. Declaratie pe propria raspundere a angajatului, (descarca de aici ->  doc. F-O10-38);

6.Adeverinta cont de subventii (5070) deschis la Trezorerie-pentru societati comerciale,respectiv cont bancar pentru alte forme de infiintare (copie)  ;

7.Imputernicire (descarca de aici ->  doc. F-O10-34);

8.Instiintarea privind incadrarea in munca a somerului si dispozitia de repartizare (copie);

9.Dispozitia de incetare a platii indemnizatiei de somaj (in cazul somerilor indemnizati-copie);

10.Actul de identitate (copie);

11.Actul in baza caruia au fost incadrati in munca (contract de munca sau act de numire , dupa caz-copie);

12.Certificatul privind stagiul de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat realizat pana la data angajarii;

13.Actul eliberat de angajator cu privire la incadrarea locului de munca in conditii deosebite sau speciale, dupa caz (copie);

14.Actul emis de angajator, din care sa reiasa datele la care persoana indeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, precum si modul cum au fost calculate aceste date.

15.Date de contact angajator  (descarca de aici ->  Date de contact angajator) ;

16.Copie Statut firma;

17.Copie CUI;

18.Dosar cu sina-carton.

 

Documentele care se solicita in copie sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.


date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/10/2018

RATA SOMAJULUI : 2.61%

NUMAR SOMERI : 3.857

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

- responsabil protectia datelor cu cararcter personal: DOD ADRIAN

protectiadatelor@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare