Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE

1.Beneficiari:

-tineri cu risc de marginalizare sociala - persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care indeplinesc conditiile prevazute la punctul IV, se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:

 • a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
 • b) are dizabilitati;
 • c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;
 • d) are copii in intretinere;
 • e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
 • f) este victima a traficului de persoane.

 

2.Servicii acordate gratuit:

 • a) informare si consiliere profesionala;
 • b) mediere a muncii;
 • c) plasare in munca la un angajator a carui oferta de loc de munca a fost selectata ca fiind corespunzatoare pregatirii profesionale ai altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca, in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca.

  

Contractul de solidaritate se incheie intre agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala si tanar pe o durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an, in conditiile in care, la data incheierii contractului de solidaritate, tanarul nu a implinit varsta de 26 de ani.

  

Acte necesare pentru incheierea Contractului de solidaritate

 

1.Cerere tip in 2 exemplare, (descarca de aici -> doc.F-O87-01);

2.Contract de solidaritate,in 2 exemplare(descarca de aici -> doc. F-O87-02);

3.Actul de identitate - copie si original;

4. Adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;

5. Adeverinta medicala care sa ateste ca starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apt pentru prestarea unei munci;

 Precum si urmatoarele documente, dupa caz:

    a) pentru tinerii care se afla in sistemul de protectie a copilului sau provin din acest sistem, documentul care sa ateste ca se afla in sistemul de protectie a copilului sau provin din acest sistem;

    b) pentru tinerii cu dizabilitati, certificatul de incadrare in grad de handicap emis în conditiile legii;

    c) pentru tinerii care nu au familie, certificatul de nastere si declaratie pe propria raspundere ca nu au familie sau, dupa caz, certificatele de deces ale parintilor; pentru tinerii a caror familie nu le poate asigura intretinerea, certificatul de nastere si declaratie pe propria raspundere a membrilor familiei in a carei intretinere se afla tanarul, conform legii, ca acestia nu ii pot asigura intretinerea sau copia dispozitiei de acordare a ajutorului social in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, ori a dispozitiei de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei in conditiile Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare;

    d) pentru tinerii care au copii in intretinere, certificatele de nastere ale copiilor sau documentele care atesta situatia juridica a copiilor fata de reprezentantul legal, precum si, dupa caz, certificatul de casatorie; in situatia in care tinerii care au copii in intretinere sunt beneficiari ai alocatiei pentru sustinerea familiei in conditiile Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, se va prezenta numai copia dispozitiei primarului de acordare a acestui drept;

    e) pentru tinerii care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate, dovada din care sa rezulte ca au executat pedepse privative de libertate;

    f) pentru tinerii care sunt victime ale traficului de persoane, documentul emis de autoritatea competenta.

    Documentele se prezinta in original si copie pentru certificare de functionarul public al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene.


date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

 • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
 • Miercuri: 8:00 - 18:30
 • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/10/2018

RATA SOMAJULUI : 2.61%

NUMAR SOMERI : 3.857

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

- responsabil protectia datelor cu cararcter personal: DOD ADRIAN

protectiadatelor@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

 • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
 • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare