Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE


1.Beneficiari: Angajatorii de insertie care la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate ,mentin raporturile de munca cu tanerii care au fost incadrati in conditiile art. 93^4.

In vederea acordarii masurii de stimulare , angajatorii de insertie vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judetene, o conventie,  pana la data de intai a lunii urmatoare lunii in care expira termenul legal pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii in care expira durata contractului de solidaritate si pentru care se poate acorda masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege.

Masura de stimulare se acorda pe perioada mentinerii raporturilor de munca ale tinerilor, dar nu mai mult de 2 ani.

2.Subventia: Angajatorii beneficiaza lunar, pentru aceste persoane, de o suma in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care taneri ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanelor.

3.Obligatiile beneficiarilor de subventie:

-pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 93^6 din lege, angajatorii de insertie depun, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, o cerere (descarca de aici ->  F-O87-11), in 2 exemplare,    un tabel nominal al carui model este prevazut in anexa nr. 31 insotit de copia certificata de angajator pentru conformitate cu originalul a extraselor din pontaj si din statul de plata   (descarca de aici ->  F-O87-12)

toate documentele lunare se depun in cate 2 exemplare.

 

Atentie !

        Masura de stimulare nu se acorda in situatia in care tanerii incadrati in conditiile art. 93^4 din lege nu au realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj  stagiul minim de cotizare de cel puţin un an

 

Acte necesare pentru incheierea Conventiei in baza art.93^6 din Legea nr.76/2002,cu modificarile si completarile ulterioare

 

1.Cerere tip in 2 exemplare, (descarca de aici ->  doc.F-O87-09);

2.Conventie,  in 2 exemplare(descarca de aici ->  doc. F-O87-10);

3.Tabel nominal-anexa la conventie,in 2 ex.( descarca de aici ->  doc. F-O87-10);

4.Act adiţional la contractul individual de munca incheiat pe perioada determinata sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere a angajatorului privind mentinerea raporturilor de munca, pentru persoanele pentru care se solicita incheierea convenţiei;

5.Adeverinta prevazuta la art. 18- anexa nr. 26 (descarca de aici ->  doc. F-O01-07); la norme pentru fiecare persoana pentru care se mentine raportul de munca, care in aceasta situatie va contine, in ceea ce priveste baza de calcul al contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj si raportul de munca, informatii pana la data ultimei zile calendaristice a lunii in care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate.

6.Adeverinta cont de subventii (5070) deschis la Trezorerie-pentru societati comerciale,respectiv cont bancar pentru alte forme de infiintare (copie)  ;

7.Imputernicire (descarca de aici ->  doc. F-O10-34);

8.Actul de identitate - copie;

9.Date de contact angajator (descarca de aici ->  Date de contact angajator);

10.Copie Statut firma;

11.Copie CUI;

12.Dosar cu sina-carton.

 

Documentele care se solicita in copie sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.


date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/10/2018

RATA SOMAJULUI : 2.61%

NUMAR SOMERI : 3.857

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

- responsabil protectia datelor cu cararcter personal: DOD ADRIAN

protectiadatelor@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare