Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE


1.Beneficiari:

Angajatorul care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiaza, pentru fiecare elev si student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii  fortei  de  munca  in  vigoare ,  prevazut de  Legea  nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor  pentru  somaj  si  stimularea  ocuparii  fortei  de  munca ,  cu  modificarile  si completarile ulterioare.

 

2.Obligatii:

Incadrarea in munca trebuie sa se faca in baza:

a) unui contract individual de munca pe durata determinata, egala sau mai mica decat durata vacantei, incheiat in conditiile legii, cu norma intreaga sau, dupa caz, cu timp partial;

b) unui contract de munca temporara, numai daca durata misiunii de munca temporara este egala sau mai mica decat durata vacantei.

In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, contractul individual de munca incheiat cu durata timpului de munca de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana se considera incheiat cu norma intreaga.

   Stimulentul financiar se acorda lunar, proportional cu timpul efectiv lucrat de catre elevii si studentii in cauza pe perioada de vacanta din luna respectiva, fara a depasi numarul de ore corespunzatoare programului normal de lucru

Pentru a beneficia de suma lunara, cuvenita  potrivit legii, angajatorii au obligatia de a depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma, urmatoarele documente:

a)  Cerere (descarca de aici -> doc.F-O38-04),

b)   Tabel nominal (descarca de aici -> doc.F-O38-05),

c)  Pontaj si statul de plata, in copie.


toate documentele lunare se depun in cate 2 exemplare.

 Atentie !  Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care:

a)    angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti anterior datei de incepere a vacantei stabilite potrivit legii, pentru elevii si studentii respectivi;

b)    angajatorii care au beneficiat, pentru elevii si studentii respectivi, de stimulentul financiar  pentru o perioada de 60 de zile lucratoare in cursul anului calendaristic.

 

Acte necesare pentru incheierea conventiei in vederea acordarii stimulentului financiar:

 

 1.Cerere tip in 2 exemplare, (descarca de aici -> doc.F-O38-01);

2.Conventie, conform modelului anexat, in 2 ex.( descarca de aici -> doc. F-O38-02);

3.Tabel nominal-anexa la conventie cu elevii si studentii incadrati in munca, conform modelului anexat,in 2 ex.( descarca de aici -> doc. F-O38-02);

4.Actul de identitate al elevului sau studentului, in copie ;

5.Adeverinta eliberata de institutia de invatamant prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau, dupa caz, de student si urmeaza cursurile intr-o institutie de invatamant de stat sau particular, infiintata potrivit legii, cuprinzand si precizarea expresa a perioadei de vacanta, pentru elevii din invatamantul preuniversitar conform Ordinului nr. 3220/2018 privind structura anului scolar 2018 - 2019,

 - Vacanta de vara - sambata, 15 iunie 2019 - duminica, 15 septembrie 2019

 - Pentru  pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica se va specifica pe linga perioada, si "Conform Ordin 3220/2018 Art.1 alin.2 lit C"

6. Copia contractului de munca  incheiat cu respectarea conditiilor de varsta si a regimului legal al muncii tinerilor, inregistrat, dupa caz, la inspectoratul teritorial de munca, conform prevederilor legale;

7.Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, (descarca de aici -> doc. F-O38-03);

8.Adeverinta cont de subventii (5070) deschis la Trezorerie-pentru societati comerciale,respectiv cont bancar pentru alte forme de infiintare (copie)  ;

9.Imputernicire (descarca de aici -> doc. F-O10-34);

10.Date de contact angajator(descarca de aici -> Date de contact angajator) ;

11.Copie CUI;

12.Dosar cu sina-carton.


Documentele care se solicita in copie sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator
.

date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/10/2018

RATA SOMAJULUI : 2.61%

NUMAR SOMERI : 3.857

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

- responsabil protectia datelor cu cararcter personal: DOD ADRIAN

protectiadatelor@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare